Rupert Resources

Hirsikangas (Keski-Pohjanmaa)

SHARE PRICE INFORMATION

Hirsikankaan esiintymä Keski-Pohjanmaalla on paleoproterotsooinen orogeeninen kultaesiintymä, joka sijaitsee noin 30 km:ä pitkällä maankuoren ruhjevyöhykkeellä. Hirsikankaan esiintymän oikeudet omistaa Northern Aspect Resources Ltd (“NARL”), jonka Rupert Resources Ltd. hankki omistukseensa toukokuussa 2018.

Hirsikankaan historiallinen malmivaranto arvio on 0.5g/t Au cut-off pitoisuudella:

3.0 Mt todennäköisiä varantoja keskipitoisuudella 1.23g/t Au (119 koz)
2.7 Mt mahdollisia varantoja keskipitoisuudella 1.27g/t Au (106 koz)
Mineralisaation tunnetun osan pituus on noin 1.2 km:ä ja se on auki kaikkiin suuntiin. Alueella on mahdollisesti myös muita samansuuntaisia rakenteita.

Vuoden 2016 jälkeen malminetsintäaluetta on laajennettu niin että se kattaa koko 30 kilometriä pitkän hiertovyöhykkeen sekä mahdolliset samansuuntaiset rakenteet. NARL:n omistuksessa aloitettiin ensimmäisessä kenttätyövaiheessa näytteiden keräys- ja kartoituskampanja ruhjevyöhykkeen laajuuden kartoittamiseksi. Sen tuloksena havaittiin lukuisia kultapitoisia paljastumia, lohkareita sekä anomaalisia kultapitoisuuksia moreenissa. GTK:n aikoinaan löytämä Hannin esiintymä sijaitsee kaakkoon Hirsikankaasta ja sitä on tutkittu jonkin verran kairaamalla sekä geofysiikan mittauksilla (IP). NARL on hakenut malminetsintä lupaa joka kattaa Hannin alueen sekä tavannut paikallisia maanomistajia, viranomaisia ja muita sidosryhmiä ja informoinut heitä malminetsintä töistä.

Alla olevassa kuvassa on esitetty historiaallisen näytteenoton tulokset yhdessä NARL:n tulosten kanssa. Kuvasta käy ilmi mineralisoituneiden lohkareiden laaja levinneisyys koko tutkimusalueella, pitkin Ruhanperän ruhjevyöhykettä. Paikallisen malminetsijän keräämät näytteet läheltä Hannin aluetta sisälsivät kultaa 21g/t, 24g/t sekä 110g/t. /Nämä näytteet ovat valikoituja näytteitä eivätkä siten edusta koko mineralisaatiota).