Kaivostoiminta

Ensimmäisen viiden toimintavuodena aikana malmia louhittiin yli 2 miljoonaa tonnia kolmesta eri avolouhoksesta. Vuodesta 2006 vuoteen 2014 malminlouhinta tapahtui maanalta, jonne on vinotunneli yhteys.
Kaikkiaan Pahtavaarassa on maanalaista tunneliverkostoa (kooltaan 5 x 5m) noin 35 kilometriä. Louhinta tapahtui urakoitsijan toimesta pitkäreikä louhintana.

Page last updated on: marras 16, 2018 @ 6:26 pm