• englanti
  • Suomi
Rupert Resources

Osikonmäki (Kaakkois-Suomi)

SHARE PRICE INFORMATION

Osikonmäen esiintymä sijaitsee Kaakkoi-Suomessa, noin 85 km Outokummusta lounaaseen ja noin 40 km luoteeseen Savonlinnasta.
Osikonmäen tulkitaan olevan epigeneettinen, intruusioon liittyvän ruhjevyöhykkeen kultaesiintymä, joka sijaitsee Raahe-Laatokka vyöhykkeen reunassa. Kulta keskittyy noin 45 astetta etelään päin kaatuvaan ruhjevyöhykkeeseen, kenttä kaateen ollessa itään.

Esiintymään on aiemmin kairattu noin 20 kilometriä, sekä tehty geofysiikan mittauksia (IP ja magneettinen mittaus). Lisäksi on tehty myös moreenigeokemiaa.

Konsulttiyhtiö International Resource Solutions teki esiintymästä NI 43-101 mukaisen malmivarantoarvion 2018. Tämän malmiarvion mukaan Osikonmäen esiintymä sisältää 1.5g/t Au cut-off pitoisuudella:

3.2 Mt mahdollisia malmivaroja pitoisuudella 2.7g/t Au (276 koz)