Rupert Resources

Pahtavaara - Sijainti

SHARE PRICE INFORMATION

Suomen Geologian tutkimuskeskus (GTK) löysi Pahtavaaran vuonna 1986, kun paljastumasta löydettiin korkea kultapitoisuus ja näkyvää kultaa. Ennen löytöä oli paikallisissa tutkimuksissa löydetty anomaalisia kultapitoisuuksia moreenissa ja mittava karsivyöhyke kallioperässä.

Pahtavaara sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä (CLGB), joka on osa Fennoskandian kilpeä. Se kantaa 1700 tunnettua Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueille levittäytynyttä mineralisaatioesiintymää, mukaan lukien noin 80 kaivosta. Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä on kaksi merkittävää kultakaivosta. Agnico Eaglen 7 Moz Kittilän kaivos, joka tuotti vuonna 2017 noin 200 koz kultaa ja Pahtavaara.

Pahtavaara sijaitsee Pohjois-Suomen ylittävällä tektonisella rakenteella nk. Sirkkalinjalla, sen itäpäässä. Sirkkalinjan alueelta tunnetaan 25–30 kultaesiintymää.

Pahtavaaran löytämisen jälkeen Pahtavaaran kaivospiirin alueella  on kairattu arviolta 300 000 m ja louhittu 450 koz kultaa. Rupert on tunnistanut lukuisia samankaltaisia kohteita yhtiön hallitsemilta malminetsintä ja varaus-alueilta, jotka ovat kooltaan noin 224 km2.