Rupert Resources

Sijoitusmahdollisuus ja strategia

VARALLISUUSPOTENTIAALIN VAPAUTTAMINEN

Hankinta

  • Edelläkävijän etu Suomessa (Fraser-instituutti arvioinut kaivos- ja malminetsintä ystävällisimmäksi maaksi vuonna 2017)
  • Matalasuhdanne, edulliset hankinnat
  • Täysin luvitetun kaivoksen lähitulevaisuuden tuotantopotentiaali

Tutkiminen ja projektin kehittäminen

  • Kaivoksen malmivarantojen kasvattaminen
  • Mahdollisten satelliitti malmioiden indentifioiminen
  • Yhtiön johtoryhmän ja yhtiörakenteen luominen

Jatkuva fokus lisäarvon tuottamiseksi Yhtiölle

  • Piilevien arvojen realisointi
  • Investoinnin arvon kasvun varmistaminen
  • Osakekohtaiset tuottot