Rupert Resources

Sijoitusmahdollisuus ja strategia

EDISTYNYTTÄ ETSINTÄÄ, JOKA PYRKII HUOMATTAVIIN JA ARVOKKAISIIN ESIINTYMIIN.

Miksi Rupert Resources?

 • Ikkari -esiintymä
  • NI 43-101 Resurssiarvio 49.33 miljoonaa tonnia kultaa pitoisuudella 2.5 g/t Au
  • Alustavat kokeet viittaavat erittäin suotuisaan metallurgiaan
  • Sijaitsee vajaan 5 km:n päässä maantiestä ja sähköverkosta
 • Alueellinen malminetsintä
  • Alueellisten tutkimusten jatkaminen uusien esiintymien löytämiseksi
  • Sisältää 595 km² maata Keski-Lapin viherkivivyöhykkeellä
 • Pahtavaaran kaivos
  • Luvitettu kaivos, jossa mahdollisuus toiminnan uudelleen käynnistämiseen
  • NI 43-101 Resurssiarvio 46 miljoonaa tonnia kultaa pitoisuudella 3.2 g/t Au
  • Sijaitsee lupaavalla malminetsintäalueella

Miksi nyt?

 • Positiivinen riski- tuotto- suhde, koska esiintymä on vahvistettu ja toiminnalla on jatkuvuutta.
 • Johtoryhmä ja yhtiörakenne ovat vakiintuneet
 • Rahoitus on vahvistettu vuosille 2021 ja 2022

Tavoitteena jatkuvan lisäarvon tuottaminen

 • Painopiste laadukkaissa löydöksissä, joissa on korkea kate sekä mahdollisuudet vähäisten ympäristövaikutusten saavuttamiseen
 • Varmistaa sijoituksesta saatavan maksimaalisen osakekohtaisen tuoton
 • Mahdollistaa kestävän kehityksen ja pitkäaikaisen toiminnan