Rupert Resources

NEWS

Arkistot

Uusia Kairaustuloksia Area 1 Tutkimusalueelta, Pahtavaara Project, Finland

Rupert Resources Ltd (“Rupert” tai “Yhtiö”) raportoi merkittäviä uusia kairaustuloksia  tutkimusalueelta Area 1, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Pahtavaaran rikastamolta, Keski-Lapin Vihreäkivivyöhykkeellä Pohjois-Suomessa. Pahtavaaran tutkimusalue koostuu yhteensä noin 290 km2 kokoisesta malminetsintäalueesta sekä Pahtavaaran kaivoksesta, jonka tämän hetkiset malmivarat ovat noin 474 000 unssia ja johon kuuluu myös 1 400 tn/päivä kapasiteetin omaava mylly sekä rikastushiekkavarastot.

Ennen kairauskauden loppua Yhtiö kairasi Area 1:lle 4 kairareiän ohjelman. Reiät 119032 ja 119033 suunniteltiin testaamaan eri kohteita ja molemmilla rei’illä lävistettiin sulfidimineralisaatio metasedimenttikerroksissa. Reiässä 119032 paras lävistys oli 10.5m pitoisuudella 3.55g/t Au. Lävistys saatiin 90 m syvyydestä, suoraan aiemmin saadun 21g/t Au moreenianomalian alapuolelta. Reiässä 119033 paras lävistys oli 2.0m pitoisuudella 3.4g/t Au sekä useita alhaisemman pitoisuuden kulta-kuparilävistyksiä yhdessä sulfidien kanssa koko reiän matkalla. (Katso taulukot 1 & 2)

James Withall, CEO of Rupert Resources kommentoi. “Nämä uudet löydöt vahvistavat käsitystämme että valitsemamme systemaattinen tutkimusohjelma on oikea lähestymistapa. Odotamme jatkossa lisää menestystä hallitsemallamme laajalla, erittäin prospektiivisella tutkimusalueella. Se että mineralisaation isäntänä esiintyvät sulfidirikkaat kerrokset, mahdollistaa geofysiikan paremman käytön tulevissa tutkimuksissa ja voi indikoida mahdollista parempaa jatkuvuutta mineralisaatioille. Reikien 119033 ja 119032 lävistykset sijaitsevat 800 metrin päässä toisistaan ja ovat eri rakenteissa. Mineralisaatioiden isäntäkivinä ovat metasedimentit ja vulkaaniset kivet joita ei ole aiemmissa tutkimuksissa havaittu tällä alueella.

190520 - Area 1 discovery