Rupert Resources

Ympäristöasioiden hallinta

Johtuen Pahtavaaran malmin geologiasta, on Pahtavaaran malmista syntyvällä rikastushiekalla hyvin korkea neutraloinpotentiaali. Malmissa ei ole merkittäviä määriä sulfideja, ei myöskään rikastushiekka ole happoa tuottavaa ja on näin ollen ympäristölle vaaratonta.

Rupert Finland on käynnistänyt alueella perustilasselvitykset, joista saadaan tietoa aiempien toimijoiden vaikutuksesta alueella. Samaan aikaan tehdään systemaattista ympäristön tarkkailua ja vesinäytteenottoa, viranomaisten antamien ohjeiden mukaan ja saadut tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle säännöllisesti (Lapin ELY-keskus).

Ennen kaivoksen toiminnan uudelleen käynnistämistä, Rupert Finland suunnittelee uudelleen vesien hallinnan alueella, tavoitteena päästöjen minimoiminen. Ympäristölupa päivitetään vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja mahdollisia tulevia muutoksia tuotannossa. Pahtavaara sijaitsee alueella jonka vesistöissä on merkittäviä taimen ja harjuskantoja ja joiden lisääntymisalueet sijaitsevat toiminnan valuma-alueilla.

Eläminen ja menestyminen yhdessä ympäröivän luonnon ja yhteisöjen kanssa on meille kunnia-asia.

Paikalliset uutiset ja tapahtumat.

Tähän lisätään Rupert Finlandin uutisia ja tapahtumia.