Rupert Resources

Yrityksen vastuullisuus

YHTEISKUNTAVASTUUN PERIAATTEET

Rupert Resources uskoo, että yhteiskuntavastuun tulisi olla osa jokaisen vastuullisen yrityksen toimintaa. Yhtiö sitoutuu priorisoimaan ja arviomaan terveyden, turvallisuuden, yhteiskunnan sekä ympäristön näkökulmia yrityksessä, pitäen tavoitteen keskiössä kestävän kehityksen saavuttamisen. Me pyrimme tasapainottamaan yhteiskunnan, ympäristön ja talouden näkökulmat yrityksemme johtamisessa.

Yhteiskuntavastuussa keskitymme seuraaviin asioihin:

 • Terveyden ja turvallisuuden parantaminen, jotta työskentely on turvallista,
 • Varmistaa hyvät työolosuhteet sekä työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun,
 • Paikallistalouden sekä yhteisöjen tukeminen,
 • Edistää sukupuolten tasa-arvoisuutta toiminnassamme,
 • Rajoittaa vaikutustamme ympäristöön,
 • Noudattaa toimintaan kuuluvia ja voimassa olevia lakeja sekä säädettyjä vaatimuksia, ja samalla pyrkien saavuttamaan kansainvälisesti parhaan tavan toimia,
 • Tunnistaa, arvioida ja hallita henkilöstöön, urakoitsijoihin, ympäristöön tai yhteisöihin liittyviä riskejä,
 • Kommunikoida ja sitoutua työntekijöiden, urakoitsijoiden ja sidosryhmien kanssa rakentamaan avoimuuteen, luottamukseen ja keskinäiseen osallistumiseen perustuvaa suhdetta, sekä jakaa yhdessä vastuu näiden tavoitteiden saavuttamisesta,
 • Liikesuhteiden hoitaminen rehellisesti ja kauppasopimuksia kunnioittaen,
 • Kestävän kehityksen sisällyttäminen investointipäätöksiin,
 • Sisällyttää kestävän kehityksen arvot johtamiseen sekä läpi koko toimintamme, ja
 • Tietoisuuden jakaminen yhteiskuntavastuusta omaa asemaa hyödyntäen omille urakoitsijoille, asiakkaille sekä sijoittajille.

Extractive Sector Transparency Measures Act

In compliance with the Extractive Sector Transparency Measures Act, the company discloses reportable payments.

OTHER POLICIES