Yrityksen vastuullisuus

YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUUPOLITIIKKA

Rupert Resources uskoo, että yrityksen yhteiskuntavastuun tulee olla osa kaikkien sosiaalisen omantunnon omaavien yritysten toimintaa. Yhtiön ydintavoitteita on kestävä kehitys ja yhtiö sitoutuu priorisoimaan ja arvioimaan liiketoimintansa terveys-, turvallisuus-, sosiaalisia ja ympäristöllisiä näkökohtia kaikessa toiminnassaan. Pyrimme tasapainottamaan sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset näkökohdat toiminnassamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityksemme keskeiset vastuut:

 • terveyden ja turvallisuuden parantaminen turvallisen työympäristön takaamiseksi
 • hyvien työolosuhteiden ja työntekijöidemme reilun kohtelun varmistaminen
 • paikallisten yhteisöjen ja niiden talouden tukeminen
 • sukupuolten tasa-arvon parantaminen toiminnassamme
 • ympäristövaikutustemme rajoittaminen
 • sovellettavien ja oleellisten lakisääteisten vaatimusten ja säädösten noudattaminen pyrittäessä samalla saavuttamaan kansainvälisesti parhaiden käytäntöjen taso
 • toimintojemme työntekijöihin, alihankkijoihin, ympäristöön ja yhteisöön liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta
 • kommunikointi ja kanssakäyminen työntekijöiden, alihankkijoiden ja kaikkien osakkaiden kanssa läpinäkyvän, luottamuksellisen ja vastavuoroiseen osallistumiseen perustuvan vuorovaikutussuhteen rakentamiseksi ja näiden yritystavoitteiden vastuun jakamiseksi
 • yrityssuhteidemme johtaminen lahjomattomasti, kaupankäyntimme sitoumuksia kunnioittaen
 • kestävän kehityksen integroiminen investointien päätöksentekoon
 • johtajuuden rakentaminen ja kestävän kehityksen arvojen mukaisen käytöksen integroiminen toimintoihimme ja
 • asemamme hyväksi käyttäminen yrityksen sosiaalisen vastuun tietoisuuden edistämiseksi alihankkijoiden, asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa.

Extractive Sector Transparency Measures Act

In compliance with the Extractive Sector Transparency Measures Act, the company discloses reportable payments.

Rupert Resources ESTMA Report Year ended February 28, 2019
Rupert Resources ESTMA Report Year ended February 28, 2018
Rupert Resources ESTMA Report Year ended February 28, 2017

OTHER POLICIES

Page last updated on: tammi 6, 2020 @ 12:11 pm