Resurssien kehittäminen ja lähitulevaisuuden tuotantopotentiaali Suomessa

Rupert Finland Oy omistaa Pahtavaaran kultakaivoksen, rikastamon sekä malminetsintä- ja toimiluvat, jotka sijaitsevat Pohjois-Suomen Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä.

Pahtavaaran kaivos oli toiminnassa vuosina 1996-2014. Parhaimmillaan vuosituotanto oli 37 000 unssia kultaa, rikastamon malminkäsittelykapasiteetin ollessa yli 1 400 tonnia malmia per päivä. Hankittuaan Pahtavaaran vuonna 2016, Rupert on kairannut alueella yli 50 000 metriä lisää timanttikairausta sekä aloittanut uuden geologisen mallin tekemisen, hyödyntäen alueen aikaisempia tutkimustietoja sekä 35 kilometriä pitkää maanalaista tunneliverkostoa. Tutkimukset osoittavat että Pahtavaaran mineralisoitunut systeemi on huomattavasti suurempi kuin aiemmin on otaksuttu ja muistuttaa tyypillisesti muita vastaavia systeemejä muilla vihreäkivivyöhykkeillä. Tämä uusi tulkinta muodostaa perustan uudelle aluastavalle malmivara-arviolle ja tuleville tutkimuksille.

Rupert Resources on myös aloittanut malminetsintätyöt Pahtavaaraan liittyvillä, yhteensä 225km2 laajuisilla malminetsintä alueilla. Malminetsintäalueet sijaitsevat Keski Lapin Vihreäkivivyöhykkeella, jolla sijaitsevat myös Agnico Eaglen 8 Moz Kittilän kaivos sekä merkittävät Ni-Cu-PGM esiintymät, Bolidenin Kevitsan kaivos sekä Anglo American yhtiön Sakatti projekti.

Yhtiöllä on myös 100% osuus Gold Center projektista, joka koostuu valtauksista jotka sijoittuvat Balmer Townshipin alueelle, Red Lake:iin Kanadan Ontarioon.

Stay in touch with the latest news from Rupert Resources and sign up to our newsletter